Pabradės lopšelis-darželis
PARTNERIAI
Apklausos

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

PABRADĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „VARPELIS“ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė, kvalifikacija

Išsilavinimas

1

     

2

Alicija Oleškevič

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui , III vadybinė kval.kategorija

aukštasis universitetinis

3

Jelena Voitechovičienė

Meninio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis

4

Diana Bimbienė

Logopedė

aukštasis universitetinis

5

Dorota Sveikauskienė

Anglų kalbos mokytoja

aukštasis universitetinis

6

Judita Stundžytė

Choreografijos mokytoja

aukštasis universitetinis

7

Marija Andrejeva

Mokytoja, mokytoja metodininkė

aukštasis neuniversitetinis

8

Irina Barzdo

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

9

Danguolė Boreikienė

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis universitetinis

10

Svetlana Dudkova

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis universitetinis

11

Ana Džafarova

Mokytoja

aukštasis universitetinis

12

Marina Grigienė

Mokytoja, mokytoja metodininkė

aukštasis universitetinis

13

Renata Grigonienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė

aukštasis universitetinis

14

Lucija Gruzdienė

Mokytoja, mokytoja metodininkė

aukštasis universitetinis

15

Tatjana Jurevič

Mokytoja

aukštesnysis

16

Violeta Kazimeranec

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis universitetinis

17

Julija Kozlovskaja

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis universitetinis

18

Lucija Liachovič

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

19

Ala Losinskaja

Mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

20

Danutė Lovkis

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

21

Irina Merinova

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštesnysis

22

Vijolė Montrimienė Mokytoja aukštasis universitetinis

23

Miroslava Oklinskienė Mokytoja, mokytoja metodininkė aukštasis universitetinis

24


25


26


27


28


29

Svetlana Rackevič


Svetlana Romeriene


Danutė Savickienė


Aleksandra Subač


Rita Vinciūnaitė


Beata Zajankovskienė

Mokytoja. vyr. mokytoja


Mokytoja. vyr. mokytoja


Mokytoja. vyr. mokytoja


Mokytoja. vyr. mokytoja


Mokytoja. vyr. mokytoja


Mokytoja

aukštasis universitetinis


aukštasis universitetinis


aukštesnysis


aukštesnysis


aukštesnysis


aukštasis universitetinis

 


PABRADĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „VARPELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės -pavadinimas

Užimamo etato dydis

1

Klavdija Andrejeva

Auklėtojos  padėjėja

1

2

Irina Anikejevienė

Auklėtojos padėjėja

1

3

 Janina Borzenko Auklėtojos  padėjėja

1

4

Jadvyga Deniuš

Auklėtojos padėjėja

1

Valentina Filimonenko

Auklėtojos padėjėja

1

6

Tatjana Girulskaja

Auklėtojos padėjėja

1

7

Irina Ivanovska

Auklėtojos padėjėja

1

8

Janina Jutelienė

Auklėtojos padėjėja

1

9

Kazimiras Jutelis

Kiemsargis

1

10 

Aleksandra Kisel

Auklėtojos padėjėja

1

11

Anatolij Lipinskij

Elektrikas

0,25

12

Zina Mažut

Auklėtojos padėjėja

1

13 

Violeta Meškunec

Auklėtojos padėjėja

1

 14

Aliona Paukšta

Virėja

1

15

Edita Stepaniukienė

Virėja

1

16

Vladzė Tumalavičienė

Virėja

1

17 

Jelena Vetrova

Virėja

1

18

Valentina Voitkevič

Mokytojos padėjėja

1

19

Bronislava Varno

Auklėtojos padėjėja

1

 20  Gilija Vosylytė Darbininkė 0,25

21

Vladimiras Zareckis

 Santechnikas  0,25

22

Jevgenija Ziuganovienė

Ūkvedė

1

 24  Ala Žičkuvienė Auklėtojos padėjėja 1