Pabradės lopšelis-darželis
PARTNERIAI
Apklausos

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

PABRADĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „VARPELIS“ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė, kvalifikacija

Išsilavinimas

1

     

2

Alicija Oleškevič

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui , III vadybinė kval.kategorija

aukštasis universitetinis

3

Jelena Voitechovičienė

Meninio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis

4

Diana Bimbienė

Logopedė

aukštasis universitetinis

5

Dorota Sveikauskienė

Anglų kalbos mokytoja

aukštasis universitetinis

6

Živilė Junevičiūtė

Choreografijos mokytoja

aukštasis universitetinis

7

Marija Andrejeva

Mokytoja, mokytoja metodininkė

aukštasis neuniversitetinis

8

Irina Barzdo

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

9

Danguolė Boreikienė

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis universitetinis

10

Svetlana Dudkova

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis universitetinis

11

Ana Džafarova

Mokytoja

aukštasis universitetinis

12

Marina Grigienė

Mokytoja, mokytoja metodininkė

aukštasis universitetinis

13

Renata Grigonienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė

aukštasis universitetinis

14

Lucija Gruzdienė

Mokytoja, mokytoja metodininkė

aukštasis universitetinis

15

Violeta Kazimeranec

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis universitetinis

16

Julija Kozlovskaja

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis universitetinis

17

Lucija Liachovič

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

18

Ala Losinskaja

Mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

19

Danutė Lovkis

Mokytoja. vyr. mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

20

Irina Merinova Mokytoja. vyr. mokytoja aukštesnysis

21


22


23


24


25


26

Miroslava Oklinskienė


Svetlana Rackevič


Danutė Savickienė


Aleksandra Subač


Rita Vinciūnaitė


Beata Zajankovskienė

Mokytoja, mokytoja metodininkė


Mokytoja. vyr. mokytoja


Mokytoja. vyr. mokytoja


Mokytoja. vyr. mokytoja


Mokytoja. vyr. mokytoja


Mokytoja

aukštasis universitetinis


aukštasis universitetinis


aukštesnysis


aukštesnysis


aukštesnysis


aukštasis universitetinis

 

 


PABRADĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „VARPELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės -pavadinimas

Užimamo etato dydis

1

Klavdija Andrejeva

Auklėtojos  padėjėja

1

2

Irina Anikejevienė

Auklėtojos padėjėja

1

3

 Janina Borzenko Auklėtojos  padėjėja

1

4

Jadvyga Deniuš

Auklėtojos padėjėja

1

5

Jelena Dmitrejeva

Auklėtojos padėjėja

1

6

Tatjana Girulskaja

Auklėtojos padėjėja

1

7

Irina Ivanovska

Auklėtojos padėjėja

1

8

Tatjana Jurevič

Auklėtojos padėjėja

1

9

Kazimiras Jutelis

Kiemsargis

0,75

10

Anatolij Lipinskij

Elektrikas

0,25

11

Zina Mažut

Auklėtojos padėjėja

1

12

Aliona Paukšta

Virėja

1

13

Edita Stepaniukienė

Virėja

1

14

Vladzė Tumalavičienė

Virėja

1

 15

Valentina Voitkevič

Mokytojos padėjėja

1

16

Bronislava Varno

Auklėtojos padėjėja

1

17

Beata Verikovskaja

Auklėtojos padėjėja

1

  18 Gilija Vosylytė Darbininkė 0,25

19

Vladimiras Zareckis

 Santechnikas  0,25

20

Jevgenija Ziuganovienė

Ūkvedė

1

  21 Ala Žičkuvienė Auklėtojos padėjėja 1