Pabradės lopšelis-darželis
PARTNERIAI
Apklausos

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

Didesnė dalis bendruomenės narių ir mūsų įstaigą lankančių vaikų yra dvikalbiai ar net trikalbiai. Vaikai darželyje gyvena daugialypės kultūros terpėje.  Mums daugiakultūrė aplinka yra  nuolatinis iššūkis. Turime išmanyti skirtingas kultūras, jų papročius ir kartu ugdyti meilę, pagarbą mūsų šaliai. Stengiamės įtraukti ugdytinius ir jų tėvus į darželio gyvenimą – šventes, edukacines išvykas, minėjimus, projektinę veiklą.

Šių metų lapkričio 15d. paminėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną, kurios simbolis – ŠVITURYS. Jis  teikia pagalbą,  rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis Tolerancija, savo prasme, reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti skirtingus požiūrius, kitokį žmogų.

,,Lietuvai kiekvienas vaikas yra brangus, todėl ir kiekviena tautinė mažuma – jos turtas, pasididžiavimas‘‘(Adomas  Mickevičius). Šio  garsaus poeto žodžiai  įkvėpė mus ir taip ,,gimė‘‘ mūsų renginys ,,Daug tautų po vienu stogu‘‘, kurį  skyrėme Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti. Jis  sustiprino grupių, gyvenančių šalia vieni kitų, vienybę. Vaikai turėjo galimybę patys pasirodyti, kitus pamatyti, pasiklausyti ir suprasti, kiek gražių kalbų turime, kiek skirtingų tautų gyvena mūsų darželyje.

Turtinga edukologės Meilės Lukšienės mintis, jog ,,mokykla turi būti antrieji namai, geri, jaukūs, kad viešpatautų darna, ne paradiškumas ir fasadiškumas, o darbas‘‘. Pabradės lopšelio – darželio ,,Varpelis‘‘ pedagogų kolektyvas stengiasi, kad įstaiga taptų vieta, kurioje visų kultūrų, tautybių ir religijų vaikams būtų gera ir jauku. Mes ugdome vaikus daugiakultūrėje aplinkoje. Tai mūsų istorija, dabartis, mūsų patirtis, kuria galime didžiuotis ir dalytis su kitais darželiais.

Mokytojos:  Violeta Kazimeranec, Marija Andrejeva, Aleksandra Subač, Danutė Lovkis.