Pabradės lopšelis-darželis
PARTNERIAI
Apklausos

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

Viešosios paslaugos

Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

Ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.

 

PAPILDOMAS UGDYMAS (UGDYMO TURINIO TURTINIMAS)

Įstaigoje priešmokyklinio amžiaus vaikams sudaroma galimybė nemokamai susipažinti su anglu kalba.

Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami (kalbinius) veiksmus. Vaikai žaidžia, dainuoja, daro darbelius ir daug kitų dalykų. Užsiėmimai vyksta vaikams gerai pažįstamoje aplinkoje, kur jie jaučiasi saugūs. Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę, trukmė 30 min.

Tėvams pageidaujant įstaigoje taip pat organizuojami šokių užsiėmimai vaikams.  Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę, trukmė 30 min.

 

Logopedinės pagalbos teikimas

Logopedinės pagalbos paskirtis – rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

Darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Logopedo darbo tikslas- laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir, nuolat bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėveliais, juos šalinti.  

Vaikų kalba tikrinama du kartus per metus:

Rugsėjo – spalio mėnesiais tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.

Gegužės – birželio mėnesiais įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas.

Su vaikais, turinčiais šiuos sutrikimus,  logopedas dirba mažomis grupelėmis pagal sutrikimų rūšį.

KALBOS TYRIMAS

Tai viena pagrindinių darželio logopedo veiklos krypčių. Visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis.

KONSULTAVIMAS IR ŠVIETIMAS

Darželio logopedas dirba grupėmis, taiko specialiojo poreikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti, konsultuoja tėvus (globėjus), darželio auklėtojas.

Tam, kad nepertraukti pratybų, bei numatytų susitikimų su tėveliais ar pedagogais, visi norintys konsultuotis turi iš anksto susitarti. Tai gali padaryti asmeniškai, per auklėtoją, telefonu arba elektroniniu paštu.