Pabradės lopšelis-darželis

PARTNERIAI

Apklausos

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki balandžio 13 d. 24 val. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

2020 m. kovo 25 d. Nr. 264

Parengta pagal LR vyriausybės informaciją

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-nusprende-karantinas-tesiamas-iki-balandzio-13-dienos

http://www.lrv.lt

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/931eb6116eb911eaa38ed97835ec4df6

Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų pasiruošimas dirbti nuotoliniu būdu

Kol Lietuvoje paskelbtas karantinas, vaikai atostogauja, mes, mokytojos, priimame iššūkį – pasiruošimą ugdymui nuotoliniu būdu. Visos ugdymo įstaigos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įpareigotos per vaikų atostogų laikotarpį pasiruošti alternatyviu būdu organizuoti ugdymo procesą.

 • Susitarėme tarpusavyje, kaip komunikuosime – bendrausime, diskutuosime ir tarsimės dirbdamos nuotoliniu būdu (el. paštu, socialinėse medijose – Viber, skype, facebook „Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ darbuotojai, Messenger – Varpelis).
 • Apsisprendėme ir įsivardinome, kokiomis valandomis bendrausime virtualioje erdvėje ir būsime pasiekiamos.
 • Užtikrinome, kad tomis valondomis, kai bendraujame su kolegomis, tėveliais, mūsų niekas netrukdytų.
 • Įsitikinome, kad turime kuo daugiau ir įvairių kontaktavimo galimybių su ugdytinių tėvais: telefonu, el.paštu, Viber ir pan.
 • Pasirinkome mums visiems lengviausiai ir paprasčiausiai valdomus konferencinius skambučius (Zoom, Viber, Messenger, Skype). Taip pat gerai žinomus ir tėveliams.
 • Už priešmokyklinio ugdymo programos vykdymą atsako priešmokyklinio ugdymo mokytojos. (priešmokyklinė grupė pradės naudoti elektronines pratybas EMA)
 • Už ikimokyklinio ugdymo vykdymą atsakingos grupių mokytojos.
 • Kasdien organizuojame video konferencijas, kurių metu dalinamės savo pastebėjimais, įžvalgomis, kalbame, kas yra gerai, o ką reikėtų tobulinti.
 • Apsisprendėme, kaip vyks mūsų ugdytinių ugdymas nuotoliniu būdu, kokias virtualias platformas naudosime. Aiškinamės, bendraujam su tėvais, kokias programėles ar socialinius tinklus tėvai dažmiausiai naudoja. Tai padės greičiau gauti grįžtamąjį ryšį.
 • Informavome (dar vyksta bendravimas šiuo klausimu) tėvus apie nuotolinio vaikų ugdymo(si) svarbą ir pateikėme instrukcijas, kaip jie galėtų padėti vaikams bei teikti mums grįžtamąjį ryšį.
 • Kuriame užduotėles nuotoliniam vaikų ugdymui(si). Siekiame, kad užduotėlės būtų labai konkrėčios ir trumpos, nereikalaujančios daug papildomų išteklių (apmąstome, ar tėvai turės namuose priemonių, kurios reikalingos pateiktai užduočiai atlikti), neužimančios daug laiko kompiuteriu ar kitais išmaniaisias įrenginiais. Žinome, jog dalis tėvų taip pat dirba nuotoliniu būdu, vyresnieji broliai ir sesės mokysis virtualioje aplinkoje. Jiems kompiuteris bus ypač reikalingas.
 • Išbandėme ugdymą(si) nuotoliniu būdu, pateikdamos užduotėles vaikams ir laukdamos grįžtamojo ryšio iš tėvelių. Įsitikinome, kad tėvelius informacija pasiekia. Toks ugdymas yra tėvams naujas iššūkis. Planuojam aptarti duomenis apie tai, kaip viskas vyksta, kas veikia, o kas ne, kokia tėvų yra nuomonė. Suprantama, kad visiems sunku įtikti, bandysim ieškoti įšeičių.
 • Kurdamos užduotėles vaikams atsižvelgėme, kad jos ugdytų visas veiklos sritis ir kompetencijas. Užduotėles diferencijuojame, pritaikome įvairaus amžiaus vaikams. Įtraukiam ir judrią veiklą, logopedo žaidimus bei muzikinį ugdymą.
 • Nusimatėme, kaip bus ugdomi specialiųjų poreikių vaikai: atliks logopedo siūlomas užduotėles.
 • Apsisprendėme, kokių priemonių trūksta grupėse, todėl nutarėm kurti metodines priemones, atnaujinti senesnes metodines priemones.
 • Išbandėme nuotolinius mokymus pedagogams, gavom kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus. Nutarėm  ir toliau tęsti nuotolinius mokymus.
 • Pasirinkome vykdyti respublikinius ir tarpdarželinius projektus.

Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“, remdamasi įstaigos nuotolinio mokymosi aprašu, įsivertino priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų pasiruošimo galimybes dirbti nuotoliniu būdu. Įstaigos pedagogų nuotolinius mokymo rezultatus galėsite matyti mūsų darželio tinklapyje internete.

Nuotolinio mokymo tvarka„Varpelis“

Visada laukiami laiškai su patarimais,pastebėjimai ir pasidžiaugimais:

varpelis.pabrade@gmail.com

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir ugdytinių šeimų bendradarbiavimas ekstremalaus įvykio atveju XXI amžius – tai spartusis pokyčių amžius, keičiantis žmonių bendravimo kultūrą, darbo formas, komunikacijas ir t. t. Tačiau išlieka ta pati vaikų ir tėvų bendravimo, buvimo kartu diadema, kurią papildo ugdymo įstaigos, jų teikiamos paslaugos, kompetentingi darbuotojai, privalantys būti kūrybingi, išradingi, nebijantys klysti ir vis nuolat besimokantys, užsiimantys savišvieta, optimaliai priimantys inovacijas, pritariantys novatoriškiems žingsniams, išradimams, pasiekimams – tokiems kaip nuotolinis bendravimo būdas ar nuotolinis mokymas(is).

Nuotolinis mokymasis šiandien tampa viena iš pagrindinių tėvų problemų. Virtualaus seminaro „Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“ santrauka:

Kaip padėti vaikui susikurti kasdienę darbinę rutiną? 

Kaip kontroliuoti savarankišką vaiko mokymosi procesą? 
Kokias mokomąsias veiklas atlikti kartu su vaiku? 
Kaip bendradarbiauti su vaiko mokytoju? 
Ką tėvai turėtų daryti ir ko nedaryti?

https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

 

Švenčionių rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda įgyvendina švietimo pokytį, kurio tikslas – tėvų įsitraukimas į vaiko ugdymo tęstinumą namuose. Apibendrinti tėvų atsakymai padės suprasti situaciją ir priimti tinkamus sprendimus.
Prašome Jūsų nuoširdžiai atsakyti į anketos klausimus ir dėkojame už pagalbą, siekiant kokybiškų ugdymo paslaugų teikimo Švenčionių rajono savivaldybėje.
Jei turite kelis vaikus, pildykite klausimyną kelis kartus, kiekvienam vaikui atskirai.
Dėkojame už bendradarbiavimą!

http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1175957890/?fbclid=IwAR2C7lcrlW9oDZlVvwGRyHZ5Ul9QBCNoPSKSeyXlLjjXVc_aXC4eGD0KyJ0

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus:

1. Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai stabdyti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą ir švietimo veiklą visose rajono švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, rekomenduojant pasinaudoti mokinių atostogomis ir pasiruošiant taikyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu.
2. Rajono švietimo įstaigoms privalomai užtikrinti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.
3. Uždrausti kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymą ir fizinį lankytojų aptarnavimą;
4. Uždrausti veiklą vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose.
5. Uždrausti visoje rajono savivaldybės teritorijoje visus tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse organizuojamus sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų ir kitus renginius.
6. Rekomenduoju darbdaviams (valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims):
6.1. Organizuoti veiklą, vengiant žmonių artimo kontakto – t. y. organizuoti posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus darbo susitikimus nuotolinių būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu);
6.2. Užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tokios galimybės nėra, nedarbingumo pažymėjimai išduodami tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu. Sudaryti galimybę tėvams kreiptis dėl ligos išmokos;
6.3. Imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo ir vėdinimo;
6.4. Atšaukti visas komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus.
7. Nurodau savivaldybės administracijai nuo 2020 m. kovo 16 d. gyventojus aptarnauti tik nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.
8. Šis įsakymas skelbiamas rajono savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt.

Administracijos direktorė Jovita Rudėnienė

PRANEŠAME,

kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu, nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose: universitetuose, kolegijose ir mokyklose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, neveiks darželiai, neformaliojo švietimo įstaigos.

Ruošiamas Švenčionių rajono Administracijos direktoriaus įsakymas  „Dėl ugdymo įstaigų veiklos stabdymo nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020m. kovo 27 d. imtinai “.

Dėl-koronaviruso-COVID-19-valdymo-priemonių

Gera burnos higiena ir tinkama dantų priežiūra yra kelias link sveikos šypsenos. Paprasčiausios burnos higienos procedūros padeda išvengti dantų ėduonies, palaiko sveikas dantenas. Vaikus nuo mažens reikia mokyti rūpintis dantukais ir juos saugoti.
“Gėlyčių” gr. vaikai mokėsi valyti dantukus kartu su drakoniuku.  Sveikatos priežiūros specialistė Ona Lukjanova papasakojo vaikams  apie dantukų priežiūrą,  supažindino su dantų priežiūrai reikalingomis priemonėmis. Po to visi aktyviai įsitraukė į diskusiją, kurios metu aptarė dantims kenksmingus maisto produktus, gėrimus, vardino, kurie maisto produktai juos stiprina. Drakoniukas vaikučius pasitiko plačia šypsena, kad mažieji galėtų pasipraktikuoti. Pamokėlės metu vaikai buvo pratinami rūpintis savo dantukais, kasdien juos prižiūrėti, sužinojo, kas saugo, stiprina, kas kenkia dantukams.
Pamokėlės tikslas – nuteikti vaikus rūpintis savo dantukais, išsaugoti juos sveikus ir gražius, padėti suprasti, kodėl ir kaip reikia prižiūrėti dantukus, suteikti žinių apie dantukų paskirtį, maisto įtaką dantims, apie ėduonies kaltininkus.

Š.m. kovo 10 dieną lopšelio-darželio ,,Varpelis“ vaikai paminėjo Kovo 11-osios dieną.

Tai diena, kai lietuvių tauta susigrąžino Valstybę ir Laisvę. Visi kartu prisiminė, kad mes gyvename laisvoje Lietuvoje, kad esame Lietuviai ir kalbame lietuviškai. Siekdami pasveikinti Lietuvą kovo 11-osios proga lietuvių, lenkų, rusų tautybių ugdytiniai, pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvomis, dovanojo Lietuvai savo gimtąja kalba atliekamus palinkėjimus. Kūrybiškai varijuodami , su gera nuotaika ir dideliu entuziazmu sukūrėme daug darbelių. Visi drauge lankstėm  trispalvius vėjo malūnėlius,  simboliškai skleisdami žinią apie prieš 30 metų atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Savo meilę gimtinei, mes išreiškėme margaspalviais piešiniais.

 

Nuo kovo 4 d. lopšelyje-darželyje vyko pasiruošimas Kaziuko mugei. Visa darželio bendruomenė gamino įvairius dirbinius, juos atidavėm gyvūnų prieglaudai „Miško trobelė“, kuri planuoja dalyvauti Kaziuko mugėje. Kiekvienas mugėje parduotas rankdarbis tiesiogiai prisidės prie trobelės veiklos. Atsiskleidė ne tik vaikų, auklėtojų, bet ir tėvelių kūrybiškumas ir iniciatyvumas. Visų nuotaika darbo metu buvo pakili. Dėkojame visiems dirbusiems ir dalyvavusiems!

„Miško trobelė“ dėkoja.

Dar kartą didelis AČIŪ visiems, kurie prisidėjo prie mūsų Kaziuko mugės buvimo – tiems, kurie gamino ir mums padovanojo nuostabius savo rankdarbius, kurie pirko ir aplankė mūsų palapinę! 💚

Iš pardavimų ir paramos iš viso surinkome 207 eurus. Visi jie bus skirti gyvūnų globai trobelėje! 🐾💚🏡