Pabradės lopšelis-darželis
PARTNERIAI
Apklausos

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

admin

,,Boružėlių” grupės edukacinė išvyka į Pabradės Žeimenos gimnaziją ,,Magiški kiaušiniai” – nepamirštami įspūdžiai ir pažinimo džiaugsmas, mažoms širdelėms!
 
     Dėkojame mokytojai Alai Zubkovai

Kad gyventume dar sveikiau ir smagiau – šiemet ir vėl dalyvauja “Nykštukų” gr., “Gėlyčių” gr., “Pelėdžiukų” gr. sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo projekte „Sveikatiada“! Projekto pagrindinis tikslas – užauginti jaunąją kartą, kuri pati sugebėtų atlikti sprendimus sveikos mitybos ir gyvensenos klausimais. Maži ir dideli įgaus žinių ir įgūdžių apie subalansuotą mitybą, sporto naudą, dalyvaus viktorinose ir konkursuose sveikos gyvensenos temomis.

Darželyje įgyvendinamas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro skelbiamas projektas “Sveikata visus metus”. Kiekvieną mėnesį skelbiamas vis naujas iššūkis, nauja užduotis.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

R1-109 Sveikata visus metus nuostatai

Mūsų įstaiga  dalyvauja konkurse „Kamštelių vajus 2019“. Kviečiame visą darželio bendruomenę prisijungti ir padėti mums surinkti kuo daugiau plastikinių butelių kamštelių.

„Kamštelių vajus „2019” meninių darbų paroda vyks lapkričio 22 – 24 d. Vilniuje, parodoje „Vaikų šalis”, LITEXPO. Daugiau apie konkurso eigą, jo taisykles, kokie kamšteliai yra tinkami, galite paskaityti www.kamsteliuvajus.lt

Spalvingi kamšteliai puikiai tinka ugdymo priemonių gamybai, įvairiems darbeliams.

“Drugelių” ir “Gėlyčių” grupės vaikai dalyvauja konkurse “Mano vardas”. Padėjo vaikučiams sudėlioti savo vardą iš rudens gėrybių: daržovių, vaisių mokytojos Violeta Kazimeranec ir mokytoja Renata Grigonienė.

Konkursą organizuoja “Vakaro Žvaigždelė

https://www.zvaigzdele.lt/pradinis

2019 m. Barbaros Petchenik vardo Vaikų žemėlapių konkursas „Mums patinka žemėlapiai!”

APIE KONKURSĄ

B. Petchenik  (buvusi TKA viceprezidentė, ilgą laiką dirbusi su žemėlapiais skirtais vaikams) vardo pasaulinis vaikų žemėlapio konkursas pradėtas organizuoti nuo 1993 m. Tarptautinė Kartografų Asociacija (International Cartographic Association, TKA) vienija kartografų draugijas iš 84 valstybių, kurios gali dalyvauti konkurse. Konkursas vyksta kas dveji metai TKA tarptautinės konferencijos metu. Sekanti konferencija (29-oji) vyks Tokijuje (Japonijoje) 2019 m. liepos 15-20 dienomis. Konkurso tema  “Mums patinka žemėlapiai!” (angl. “We Love Maps”). Kiekviena valstybė narė vykdo nacionalinius konkursus bei atranką savo šalyje ir 6 atrinktus darbus siunčia į tarptautinę parodą, kurios metu išaiškinami nugalėtojai.

Konkursą Lietuvoje organizuoja Lietuvos Kartografų Draugija (LKD), įkurta 2002 m. gruodžio 19 d., kuri nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. yra TKA narė. LKD veiklos prioritetai yra: kartografinių žinių skleidimas Lietuvoje, atstovavimas valstybei tartautinėse kartografijos asociacijose, naujų kartografinių technologijų ir metodologijų diegimas, ryšių koordinavimas tarp mokslo, mokymo ir gamybos institucijų, kartografinių kūrinių kokybės gerinimas bei kartografinis švietimas.

Konkurse dalyvavo mūsų įstaigos ugdytiniai iš “Boruželių” gr., “Nykštukų” gr. ir iš “Pelėdžiukų” gr.

Nuotrauka Pabradės miesto bibliotekos – filialo vedėjos Gražinos Dargytės

http://www.svencioniuvb.lt/lt/naujienos/pabrades-miesto-bibliotekoje-dailes-darbu-paroda-tiesiai-is-2019-m.-tarptautinio-vaiku-zemelapiu-konkurso/1839

https://www.geoportal.lt/geoportal/web/mokslo-populiarinimas/vaiku-piesiniu-konkursas

Mūsų darželis dalyvauja tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte “SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ”. Kviečiame susipažinti kaip mums sekasi dalyvauti šiame projekte.

Tikslas – tobulinti ekologinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ dalyvių, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendruomenių, pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant projekto uždavinius ir skatinti jų partnerystę.

Uždaviniai:

Suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgus bei egzotinius augalus nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir (ar) bendruomenės nariais.

Efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą.

Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, ugdyti jo gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padėti vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją globojant gamtą, auginant ir tyrinėjant augalus.

Prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese.

Skatinti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalintis įspūdžiais, patirtimi.

Ananaso ir moliūgo dirbtuvės „Egzotiška oranžinė fantazija“

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/04/Saul%C4%97to-oran%C5%BEinio-traukinio-kelion%C4%97-2019-projekto-nuostatai-su-priedais.pdf

“Drugelių”  gr. vaikai ir mokytojos Renata Grigonienė, Lucija Liachovič nuo rugsėjo mėnesio pradėjo dalyvauti tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“.

                      Programos tikslas padėti 5- 7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Tikima, kad vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.

Programa remiasi šešių pasakojimų ciklu, pavadintu ,,Zipio draugai”. Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Pasakojimų veikėjai susiduria su įvairiais gyvenimo sunkumais: draugystės, bendravimo problemomis, vienatve, priekabiavimu, pokyčiais ir netektimis, išgyvena stiprius jausmus ir ieško būdų, padedančių įveikti problemas bei pasijusti geriau.

Tėvelių įsitraukimas į programą „Zipio draugai“ – itin svarbus, nes vaiko įgytiems gebėjimams įtvirtinti ir išlaikyti daug reikšmės turi tai, kiek palaikymo vaikas sulaukia iš jam artimos aplinkos, o ypač iš svarbiausių jo gyvenime žmonių- savo tėvų. Mes kviečiame ir Jus įsitraukti į programą ir taip padėti Jūsų vaikui gauti kuo daugiau naudos iš dalyvavimo „Zipio draugų“ valandėlėse.

Šią programą jau 2002m. aprobavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Nuo 2008m. ši programa LR Vyriausybės paskelbta viena prioritetinių prevencinių programų. Programą yra patvirtinusi Pasaulinė sveikatos organizacija bei programoje dalyvaujančių šalių vyriausybės.

Programa “Zipio draugai” yra pripažįstama pasaulyje kaip viena veiksmingiausių ankstyvosios prevencijos programų, skirta tokiems mažiems vaikams.

Zipio draugai

MIELI TĖVELIAI,

Informuojame, kad gydytojams nebeišduodant pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos,

prašome informuoti grupės mokytojas apie ligos laikotarpį raštu.

Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo bus vadovaujamasi ir pateisinamos nelankytos dienos, kai vaikas serga.

Tėvų pateisinimo raštu vaiko ligos pateisinimo formą rasite čia:

Tėvų-raštas-dėl-ligos-pateisinimo-1