Pabradės lopšelis-darželis
PARTNERIAI
Apklausos

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

admin

Didesnė dalis bendruomenės narių ir mūsų įstaigą lankančių vaikų yra dvikalbiai ar net trikalbiai. Vaikai darželyje gyvena daugialypės kultūros terpėje.  Mums daugiakultūrė aplinka yra  nuolatinis iššūkis. Turime išmanyti skirtingas kultūras, jų papročius ir kartu ugdyti meilę, pagarbą mūsų šaliai. Stengiamės įtraukti ugdytinius ir jų tėvus į darželio gyvenimą – šventes, edukacines išvykas, minėjimus, projektinę veiklą.

Šių metų lapkričio 15d. paminėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną, kurios simbolis – ŠVITURYS. Jis  teikia pagalbą,  rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis Tolerancija, savo prasme, reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti skirtingus požiūrius, kitokį žmogų.

,,Lietuvai kiekvienas vaikas yra brangus, todėl ir kiekviena tautinė mažuma – jos turtas, pasididžiavimas‘‘(Adomas  Mickevičius). Šio  garsaus poeto žodžiai  įkvėpė mus ir taip ,,gimė‘‘ mūsų renginys ,,Daug tautų po vienu stogu‘‘, kurį  skyrėme Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti. Jis  sustiprino grupių, gyvenančių šalia vieni kitų, vienybę. Vaikai turėjo galimybę patys pasirodyti, kitus pamatyti, pasiklausyti ir suprasti, kiek gražių kalbų turime, kiek skirtingų tautų gyvena mūsų darželyje.

Turtinga edukologės Meilės Lukšienės mintis, jog ,,mokykla turi būti antrieji namai, geri, jaukūs, kad viešpatautų darna, ne paradiškumas ir fasadiškumas, o darbas‘‘. Pabradės lopšelio – darželio ,,Varpelis‘‘ pedagogų kolektyvas stengiasi, kad įstaiga taptų vieta, kurioje visų kultūrų, tautybių ir religijų vaikams būtų gera ir jauku. Mes ugdome vaikus daugiakultūrėje aplinkoje. Tai mūsų istorija, dabartis, mūsų patirtis, kuria galime didžiuotis ir dalytis su kitais darželiais.

Mokytojos:  Violeta Kazimeranec, Marija Andrejeva, Aleksandra Subač, Danutė Lovkis.

Lapkričio 20 dieną Pabardės „Ryto“ gimnazijoje priešmokyklinių grupių ugdytiniams buvo organizuota viktorina „Higienos ABC“. Į ją atvyko  Pabradės lopšelio-darželio „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupė, mokytojos Lucija Liachovič, Renata Grigonienė,  darželio visuomenės sveikatos specialistė Ona Lukjanova.  Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos priešmokyklinio ugdymo komanda, mokytoja Viktorija Lalienė. Skubėjo į viktoriną ir komandos iš Pabardės „Ryto“ gimnazijos: priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“   grupės komanda, mokytoja Virginija Ivčakovienė bei priešmokyklinio ugdymo „Voveriukų“ grupės komanda, mokytoja Lijana Ivanauskienė.  Viktoriną organizavo Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kurios tikslas – priminti vaikams informaciją apie žmogaus higieną bei formuoti tinkamus sveikatai palankius higienos įgūdžius. Viktorinos metu vaikai diskutavo, spėliojo, mąstė, kas yra mikrobai, kur jų yra ir kodėl jie pavojingi. Priešmokyklinukai suformavo nuostatą, kad rankų plovimas yra labai svarbus, jeigu norime būti sveiki.

Viktorinos metu vyko namų darbų pristatymas, vaikai atsakinėjo į pateiktus  klausimus. Atliko ne tik praktines užduotis, bet ir teorines, rungtyniavo sporto estafetėse. Renginio  metu vyko smagus ir išradingas vaikų ir mokytojų prisistatymas. Komandos turėjo teisingai ir kuo greičiau sudėlioti, atrinkti paveikslėlius. Po kiekvienos užduoties buvo aptarimas, kodėl svarbu plauti rankas su muilu, kokių higienos priemonių reikia kiekvienam žmogui, kada valom dantukus, ką darom atėję iš lauko. Ugdytiniai suprato, kad reikia valgyti ne tik sveiką maistą, rūpintis higiena, bet reikia ir judėti, nes sportuojantys vaikai yra daug stipresni ir daug rečiau serga. Viktorinos metu vaikai mokėsi jaustis komandos nariais, tartis, priimti bendrą sprendimą. Ugdytinių žinias vertino Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai: Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Vinogradova, Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Aloyza Aglinskienė, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Žana Točilova, Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Gintarė Maliuševskienė, socialinė pedagogė Natalija Volujevič.

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai puikiai atliko užduotis ir kantriai laukė prizų. Visi dalyviai buvo apdovanoti Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro prizais bei padėkos raštais. Tokios viktorinos yra labai svarbios vaikų asmens ir rankų higienos ugdymui bei užkrečiamųjų ligų prevencijai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams !

Šių metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos švyturys. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Tai ir žodis Tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius.
Pabradės lopšelio-darželio “Varpelis” ugdytiniai ir mokytojos minėjo Tarptautinę Tolerancijos dieną: piešė, rašė mintis apie toleranciją, žiūrėjo filmus, diskutavo apie pakantumą, apie būtinybę tausoti mus supančią aplinką, apie gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos.

Iš salės sklinda pažįstamos melodijos garsai ir linksmas vaikų šurmulys: cirkas atvažiavo į Pabradės lopšelį-darželį „Varpelis“! Pasigirsta pirmieji muzikos garsai ir… pasirodymas prasideda! Aktorius, persirengęs klounu, pasitiko kiekvieną vaiką prie salės durų, kviesdamas užeiti ir kiekvienam ant rankos uždėdamas po klouno antspaudą. Savo pasirodymą aktorius pradėjo pasisveikindamas su vaikais ir pedagogais įvairiomis kalbomis. Vaikai turėjo galimybę išgirsti bei išmokti cirke naudojamų daiktų pavadinimus, pasijuokti iš klouno atliekamų pokštų, pamatyti įvairiausius triukus, o kai kurie net patys juos išbandyti. Klounas nei vienam negailėjo geros nuotaikos bei pozityvios energijos! Klounas žongliravo spalvotais kamuoliukais, linksmino vaikus. Vaikai dalyvavo spalvingoje šventėje, kur vyko stebuklingi cirko klouno pasirodymai. Per pasirodimą vaikai patyrė ne vieną įsimintiną akimirka, pamiršo apie viską ir pasikrovė gerų emocijų.

Po dviejų metų pertraukos tęsiasi Respublikinis socialinis projektas „Kamštelių vajus 2019“. Projektas „Kamštelių vajus“ yra dalis socialinės iniciatyvos „EKODAIKTAI.LT“.  Jo  tikslas – šviesti visuomenę, skatinti gyventi ir leisti laisvalaikį sveikai, naudoti ekologiškas priemones, tausoti aplinką ir energijos šaltinius, skleisti žinią apie tokių paslaugų naudą. Skatinti mąstyti „žaliai“, puoselėti kūrybiškumą ir ugdyti komandinį darbą. Tai svarbiausi tikslai, kuriuos sau kelia konkurso „Kamštelių vajus“ organizatoriai. Konkurse-projekte dalyvavo šimtai ugdymo įstaigų ir įvairių įmonių iš visos Lietuvos. Mūsų darželis taip pat dalyvavo šiame projekte, kurio įniciatorės -mokytojos Miroslava Oklinskienė ir Marija Andrejeva. Jos subūre visą darželio bendruomenę, išdalino projekto nuostatus, skelbimus. Grupių mokytojos: Lucija Gruzdienė, Lucija Liachovič, Danguolė Boreikienė, Svetlana Rackevič, Marina Grigienė, Svetlana Dudkova, Violeta Kazimeranec, Julija Kozlovskaja, Danutė Savickienė, Renata Grigonienė, Danutė Lovkis, Rita Vinciūnaitė bei Ala Losinskaja drauge  su ugdytinių tėveliais aktyviai dalyvavo renkant kamštelius. Iš viso buvo surinkta 84,05 kg. kamštelių. Nuoširdus ,,ačiū‘‘ visiems prisidėjusiems, renkant kamštelius. Nes tik nuo mūsų visų priklauso ateities žemė ir Lietuva.

 Spalvingi kamšteliai puikiai tinka ugdymo priemonių gamybai, įvairiems darbeliams. Projekto metu užimtumo turėjo ir mūsų darželio ugdytiniai: skaičiavo, rūšiavo pagal spalvas, kūre įvairius spalvotus paveikliukus, išdykavo ,,kamštelių baseine‘‘, fantazavo, eksperimentavo. Plastikinių kamštelių rinkimas buvo puiki proga dar kartą pakalbėti su vaikais apie mus supančios aplinkos tvarką, gamtos tausojimą ir šiukšlių rūšiavimą. Lapkričio 4 d. surinkti kamšteliai buvo atiduoti projekto organizatoriams. Už dalyvavimą konkurse buvome apdovanoti pieštukais, knygelėmis, sportiniais krepšiais, padėkos raštais darželiui ir pedagogams su ugdytiniais. Viso per 2019 metus buvo surinkta 2413 kg plastikinių butelių kamštelių. Kamštelius renkantis autobusėlis apsilankė dvidešimtyje Lietuvos miestų ar įstaigų: Druskininkuose (120 kg), Alytuje (258 kg), Klaipėdoje (119 kg), Plungėje (79 kg), Mažeikiuose (171 kg), Joniškyje (173 kg), Šiauliuose (47 kg), Radviliškyje (72 kg), Panevėžyje (68 kg), Marijampolėje (148 kg), Kėdainiuose (40 kg), Kaune (251 kg), Ukmergėje (45 kg), Utenoje (284 kg), Pabradėje (110 kg)  ir Vilniuje (428 kg). Atskirai kamštelius paėmė iš kiekvienos įstaigos, surinkusios daugiau nei 100 kg. Tikimės, kad šis konkursas-akcija ,,Kamštelių vajus 2019“ paskatins lopšelio – darželio ,,Varpelis“ vaikus, pedagogus ir visą bendruomenę  mąstyti ,,žaliai“  bei prisidėti prie švarios gamtos išsaugojimo ir puoselėjimo.

Saulėtas oranžinis traukinys vėl riedėjo per Lietuvą ir už jos ribų, keliaudamas kartu su švietimo įstaigų bendruomenėmis į platų gamtos pasaulį, skleidžiant oranžinę šilumą ir dalinant šypsenas.

Jau kelis metus iš eilės Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ bendruomenė dalyvauja ekologinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“. Per trejus metus sveikuolis oranžinis moliūgas įsigijo daug bičiulių, išaugintų Lietuvoje ir už Lietuvos ribų, kurie yra labai naudingi ir reikalingi augančiam  organizmui. Tai įvairios daržovės, vaisiai iš kurių buvo kuriamos meninės kompozicijos. Daug vaistinių savybių ir pavadinimų vaikai sužinojo augindami žoleles ir vaistinius augalus. Šiais metais saulėto oranžinio traukinio bičiuliai – moliūgai ir egzotiniai augalai. Mūsų kelias prasidėjo nuo mažos seklytės, kurią vaikai kartu su mokytojomis pasėjo savo lisvese. Šnekėjome su vaikais apie dygimo procesą. Kiekvieną dieną mes laistėm savo „daržą“ ir stebėjome pokyčius. Vaikai labai apsidžiaugė, kai pasirodė pirmieji daigai.

Šiemet iššūkiu tapo egzotinių augalų auginimas. Vaikai buvo supažindinti su egzotinių augalų vaisių įvairove, ieškojome informacijos apie įvairius egzotinius augalus knygose, žiūrėjome vaizdo įrašus. “Pelėdžiukų” grupės tėveliai padovanojo ananasą vazone. Atėjus rudeniui mūsų darželio bendruomenė surenge  vaikams “Moliūgo ir ananaso linkmasias dirbtuvės”.

Ugdytiniai eksperimentavo, tirinėjo, linksminosi, šoko, sportavo, vaidino, skaičiavo, kūrė, ragavo moliūginius skanėstus visą saulėto oranžinio traukinio kelionę.

Vilniaus miesto savivaldybėje vyko tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio-socialinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ baigiamoji konferencija.

Konferencijoje projekto dalyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi. Pranešimą apie „Vaisių ir daržovių pažinimą pasitelkiant kūrybiškumą“ pristatė Pabradės lopšelio-darželio „Varpelis“ mokytojos Renata Grigonienė ir Violeta Kazimeranec. Jie papasakojo kokios šaunios veiklos vyko ugdymo įstaigoje, kokius įspudžius patyre vaikai.  Pristatė oranžinių veiklų integraciją į kitas veiklas, skirtas specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Taip pat buvo paminėtos projekto sėkmės ir nesėkmės, iššūkiai, paslaptys ir atradimai.

Džiaugiamės keliaudami saulėtu oranžiniu traukiniu, keliausime ir kitais metais!

Vaikai, jų tėveliai, mokytojos sukūrė nuostabius darbelius iš vaisių, daržovių, medžių lapų bei kitų rudens gėrybių. Rudens darbeliai džiugins vaikus.
Parodos tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, originalias meninės saviraiškos formas, bendraujant su šeimos nariais. Vaikai ir jų tėveliai, darydami įvairius darbelius iš vaisių, daržovių ir kitų rudens gėrybių, nustebino visus savo išradingumu, kūrybiškumu, meniškumu. Kiekviena daržovė pavirto netikėtu, nuostabiu darbeliu: kirminėliu, ežiuku, pasakos, filmuko ar kitu veikėju.
Dėkojame vaikučiams ir jų tėveliams už dalyvavimą parodėlėje.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) šį rudenį kviečia darželinukus, pradinių klasių moksleivius ir šeimas sukurti „Švarių rankų šokį 19“, kuriame atsispindėtų rekomenduojamos rankų plovimo higienos taisyklės ir teisingo kosėjimo etiketo judesiai.
Užkrečiamųjų ligų prevencijai itin svarbi higiena. Per nešvarias rankas plinta įvairios virusinės ir bakterinės infekcijos, galinčios sukelti rimtų pavojų sveikatai, tačiau daug užkrečiamųjų ligų, tokių kaip tuberkuliozė, gripas, tymai ar ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos plinta oro lašeliniu keliu. Pavyzdžiui, tuberkulioze vaikai dažniausiai užsikrečia nuo suaugusiųjų, kurie serga atvira šios ligos forma, todėl svarbu mažiesiems rodyti tinkamą pavyzdį bei ugdyti rankų plovimo ir kosėjimo etiketo įpročius.
Higienos įpročiai formuojasi vaikystėje, todėl ULAC ragina ikimokyklinių įstaigų ir pradinių klasių ugdytinius bei šeimas lavinti asmens higienos įpročius ir kviečia kūrybiškai pažvelgti į švarių rankų ir teisingo kosėjimo etiketo svarbą – sukurti originalų šokį. Nuolat kartojami ir nuotaikingai atliekami judesiai didina tikimybę, jog vaikai greičiau įsisavins informaciją ir jos greitai neužmirš.   Originaliausio šokio kūrėjų laukia prizai!
Iniciatyva „Švarių rankų šokis“ skirta ugdyti teisingus vaikų rankų higienos įpročius, susipažinti su kosėjimo etiketu ir į procesą pažvelgti linksmai.

Pristatome lopšelio – darželio ,,Varpelis” “Citrinukų” gr. ir “Saulutės” gr. ugdytinių “Švarių rankų šokį 19”.

 

2019-10-31 Nr. T-204 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

T-204-10-31

 

Padainuokim  šimtą kartų,
Rudenėlis jau už vartų
Koks gražus, vaje, vaje……

Rudenėlio šventės darželyje šurmuliavo net dvi savaites. 

„Citrinukų“, „Saulutės“ grupių vaikai skambant linksmai muzikai sugužėjo į miško pievą, kur jų laukė Rudenėlis ir tėveliai. Šventės dalyviai keliavo miško takeliu kur juos pasitiko kiškis su dviračiu, miške žaidė žaidimus, spėliojo mįsles, sportavo, rungtyniavo, atsakinėjo į rudeniškus „kiškio“ klausimus, šoko ratelius, žaidė rudeninių lapų lietuje. Gera nuotaika šventės dalyvius lydėjo visą dieną.

„Meškiukų“ ir „Boružėlių“ vaikai, čiuženančiu rudeninių lapų takeliu, sugužėjo į mišką. Vaikai ir mokytojos aptarė rudenišką derlių, vitaminų svarbą organizmui, praturtino žinias apie sveikatos stiprinimą rudens metu. Įveikę siauras ir plačias miško takelių trasas, imituodami gyvūnų judesius bei improvizuodami įvairias savo nuotaikas. Miško pievoje vaikai žaidė, dūko, šėliojo, bei fotografavosi rudeniniame fone. Iš miško su puikiomis nuotaikomis, linksmais veidukais, klegesiu, vaikai iškeliavo į grupes.

Pamažu atėjo ruduo, o ruduo  nuostabus metas, kviečiantis kūrybai.  Lapai pradėjo keisti spalvas ir lėtai kristi ant žemės. Lapų kritimas – tarsi tikras rudens šokis. “Nykštukų” ir “Bitučių” grupės vaikai dalyvavo  spalvotų lapų mūšyje.

Spalis – rudens mėnuo, kuris primena, jog ateina svarbus derliaus ir pasiruošimo žiemai sezonas. Sodo, daržo ir miško gerybės keliauja į rūsius,  o linksmosios daržovės atkeliaus į Pabradės vaikų lopšelį-darželį “Varpelis”  jau 28 diena.