Pabradės lopšelis-darželis
PARTNERIAI
Apklausos

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

admin

Kiekvienais metais darželyje organizuojami renginiai, skirti Žemės dienos paminėjimui. Vykdomos įvairios veiklos: stebėjimai, tyrinėjimai, konkursai, darbeliai iš antrinių žaliavų ir kitos kūrybinės užduotys iš kurių vaikai gali rasti sau priimtiniausią veiklą.

Parodos tikslas – įtraukti vaikus ir jų šeimų  narius į aktyvią kūrybinę veiklą, panaudojant antrines žaliavas, skatinant ekologinį sąmoningumą.

Parodos uždaviniai:

 • Skatinti vaikus gebėti „prikelti“ tekstilės atliekas antram gyvenimui.
 • Sudaryti sąlygas saviraiškai ir originalumui.
 • Skleisti gerąją darbo patirtį.
 • Aktyvinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą.

PARODOS ,,VAIKŲ DRABUŽIAI IR AKSESUARAI‘‘  NUOSTATAI:

PARODOS NUOSTATAI

Viena iš svarbiausių aplinkų, kurioje gali ir turi būti efektyviai stiprinamas vaikų fizinis aktyvumas, formuojama motyvacija ir daroma didžiausia įtaka jų sveiko gyvenimo būdo pasirinkimui, yra lopšelis-darželis. Lopšelis-darželis, kuriame vaikai praleidžia didžiąją dalį savo dienos, turi daug galios sukurti tinkamą terpę vaikų fizinio aktyvumo skatinimui visą jų buvimo įstaigoje laiką.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras vykdo programą ,,Darni mokykla“, kurios dalyvės,  Lietuvos ugdymo įstaigos, prisideda prie atsakingos už save ir savo aplinką asmenybės formavimo. Projektas ,,Sveikas kaip ridikas“ yra programos ,,Darni mokykla“ dalis. Viena iš programos temų yra įstaigos bendruomenės sveikos gyvensenos, tarp jų ir fizinio aktyvumo, veiklų skatinimas.

Siekiant  aktyviai ir kūrybingai įgyvendinti sveikos gyvensenos veiklas, integruoti į ugdymo proceso organizavimą fizinio aktyvumo veiklas, lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomenė nusprendė prisijungti prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vykdomo projekto „Sveikas kaip ridikas“.

Įgyvendinant projekto veiklas sieksime, kad projekto dalyviai, Pabradės lopšelio-darželio „Varpelis“ vaikai, būtų fiziškai aktyvūs kiekvieną dieną ne mažiau kaip 60 min.

        Projekto tikslas – kuriant palankią fizinę ir socialinę aplinką, užtikrinančią reguliarų ir kasdieninį fizinį aktyvumą visiems vaikams, aktyviais, netradiciniais metodais ugdyti vaikų darnaus vystymosi kompetencijas.

Projekto uždaviniai:

 1. aktyviai ir kūrybingai įgyvendinti sveikos gyvensenos veiklas;
 2. integruoti į ugdymo proceso organizavimą fizinio aktyvumo veiklas;
 3. skatinti ugdytinių fizinį aktyvumą ne mažiau nei 60 min. per dieną;
 4. gilinti bendruomenės žinias apie fizinio aktyvumo svarbą;
 5. įsijungti į fizinį aktyvumą skatinančių ikimokyklinį ir pradinį ugdymą organizuojančių įstaigų tinklą;
 6. viešinti projekto rezultatus ir gerąją patirtį lopšelio-darželio bendruomenei bei kitoms ugdymo įstaigoms.

Projekto trukmė – 2020 m. sausis – 2020 m. rugpjūtis.

Projekto organizatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Projekto koordinatorė – Renata Dambrauskaitė Pėželienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokymų skyriaus metodininkė.

Projekto eiga:

 1. Bendruomenės supažindinimas su projekto „Sveikas kaip ridikas“ tikslais, uždaviniais, veiklomis.
 2. Palankios fizinės bei socialinės aplinkos kūrimas.
 3. Pedagogų, tėvų, specialistų ir vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas organizuojant sveikos gyvensenos veiklas.
 4. Fizinio aktyvumo veiklų integravimas į ugdymo procesą.
 5. Gerosios pedagoginės veiklos pokyčių skleidimas.

Projekto veiklų metu aktyviai ir kūrybingai įgyvendinsime sveikos gyvensenos veiklas, į ugdymo(si) proceso organizavimą integruosime fizinio aktyvumo veiklas, stiprinsime bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp tėvų, pedagogų, socialinių partnerių. Kartu su tėvais, pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais, sieksime skatinti ugdytinių fizinį aktyvumą (ne mažiau nei 60 min. per dieną), įsijungsime į fizinį aktyvumą skatinančių ikimokyklinį ir pradinį ugdymą organizuojančių įstaigų tinklą.

Lietuva 29-ąjį kartą mini tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną.
Pabradės lopšelio darželio „Varpelis“ bendruomenė prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva , nes liudija “ , 2020 metų sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakutes.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“

Mūsų darželis dalyvauja ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“. Jį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį, ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagarbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Žaidynes sudaro trys etapai/ festivaliai:

1-asis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ įstaigų festivalis. Dalyvauja visi įstaigą lankantys ikimokyklinio amžiaus vaikai.

2-asis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ regioninis festivalis. Dalyvauja penkiamečių komanda (3mergaitės, 3 berniukai) ir mišraus ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių turinčių vaikų komanda.

3-iasis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ respublikinis festivalis. Dalyvauja komandos iškovojusios pergalę regioninio „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivalio metu.

Pedagogai pradėjo pasiruošimą Lietuvos mažųjų žaidynių sezonui!

DĖL LOPŠELIO- DARŽELIO “VARPELIS”  RENOVACIJOS DARBŲ NUO 2020 M. SAUSIO 9D.  “BITUČIŲ”, “NYKŠTUKŲ”, “PELĖDŽIUKŲ”, “BORUŽELIŲ”, “SAULUTĖS”, “CITRINUKŲ” BEI “DRUGELIŲ” GRUPĖS KELIAMOS Į BUVUSIAS LENKŲ INTERNATO PATALPAS   –  MOKYKLOS G. 5, PABRADĖ.

KITOS GRUPĖS –  “KIŠKUČIŲ”, “ANČIUKŲ”, “EŽIUKŲ”, “GĖLYČIŲ”, “MEŠKIUKŲ”, “VABALIUKŲ”– LIEKA UGDYMO  ĮSTAIGOS PATALPOSE – ŽALIOJI G. 9A, PABARDĖ.

 

Gruodžio mėn. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko projekto ,,Sveikata visus metus“ baigiamoji konferencija.
Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.
Projektas subūrė 269 komandas – 6917 dalyvius iš Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų, vaikų ir jaunimo organizacijų, klubų, būrelių, šeimų.
Komandos pagal pateiktą temą, remdamosi savo patirtimi bei informacija, gauta iš tėvų, mokytojų, kitų šaltinių, įgyvendino kiekvieną mėnesį skelbiamą vis naują kūrybinį iššūkį.
Per 2019 metus, kiekvieną mėnesį reikėjo įgyvendinti po iššūkį:
Vasario mėnesio iššūkis buvo: „Šiandien esu labai turtingas, nes esu sveikas“.
Kovo mėnesio iššūkis buvo: „Jaunas sportuosi – senas nedejuosi“.
Balandžio mėnesio iššūkis buvo: „Tylos stebuklinga versmė (Triukšmo prevencija).
Gegužės mėnesio iššūkis buvo: „Aš ir aplink mane / Mėnuo be tabako“.
Birželio mėnesio iššūkis buvo: Kai sveikas maistas – nereikalingas ir vaistas.
Liepos mėnesio iššūkis buvo: „Nėr žolynų negydančių, tik atitikt reikia“ (E. Šimkūnaitė).
Rugpjūčio mėnesio iššūkis buvo: Geriausi draugai – grynas oras, šaltas vanduo.
Rugsėjo mėnesio iššūkis buvo: „Draugui ištiesk tik švarią ranką (Emocinės ir fizinės sveikatos darna)“.
Spalio mėnesio iššūkis buvo: „Saugus ir sveikas“.
Lapkričio mėnesio iššūkis buvo: “Aš esu aš” (žalingų įpročių prevencija).
Gruodžio mėnesio iššūkis buvo: “Sveikatos kalendorius”.
Į baigiamąją projekto konferenciją susirinko aktyviausi dalyviai ir pristatė savo komandų nuveiktus darbus – kūrybiškiausius iššūkių sprendimo pavyzdžius.
Pabradės lopšelį-darželį “Varpelis” atstovavo dvi komandos: “Gėlytės” – mokytoja Violeta Kazimeranec su ugdytiniais ir “Varpeliukas”  mokytojos Renata Grigonienė, Miroslava Oklinskienė, Lucija Gruzdienė.
Konferencijoje išklausėme ir žodinių, ir stendinių pranešimų pristatymus įvairaus amžiaus grupėse. Mokiniai, ypač pradinukai, nuoširdžiai pasakojo apie savo veiklas: kaip piešė, kas yra sveikata, mankšta. Patyrę daug džiugių akimirkų, pasidaliję gerąja patirtimi ir iš kitų pasisėmę patirties, jau kuriame naujus darbo planus.

Adventiniu laikotarpiu, kai aplink viskas nurimsta ir nutyla, kai gamta panyra į sapną ir tamsa užvaldo žemę, mums labai reikalinga šviesa bei šiluma, kurios neša viltį, tikėjimą ir gerą nuotaiką.
Suartinti visus, uždegti šiltas ugneles ir pasidovanoti sau nuostabių akimirkų lopšelio- darželio bendruomenę pakvietė Žibintų paroda… Tikimės, kad žibintų skleidžiama šviesa įprasmins kilnius ir gerus darbus.

2019 m. gruodžio mėn. lopšelyje-darželyje  „Varpelis“ vyko kalėdinė šventė. Vaikai  smagiai   leido laiką: dainavo, žaidė ir šoko. Žinoma,  labiausiai  visus pradžiugino ir nustebino   Kalėdų Senelis, kuris  į šventę atvyko  su gera nuotaika ir dovanų maišu.

Visi mes mėgstame dovanos. Bet ką gi galima padovanuoti tokio ypatingo ir įsimintino? Šiemet lopšelyje-darželyje lankėsi  Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Artėjant gražiausioms metų šventėms,  šv. Kalėdoms, meras tradiciškai kiekvienai grupei padovanojo dovanėlių. Norime nuoširdžiai padėkoti Švenčionių rajono savivaldybės merui Rimantui Klipčiui už dovanas. Tokia dovana ne tik suteikia šventinę nuotaiką, bet ir maloniai papildys grupės, namų biblioteką.