Pabradės lopšelis-darželis

PARTNERIAI

Apklausos

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

Parodą „Puošia, šildo ir pasakoja“ organizuoja Klaipėdos lopšelio – darželio „Rūta“ pedagogės: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Povilonienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Toma Bernatavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Alma Alunderienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Loreta Mineikienė. 

Parodos tikslas – siekti, kad vaikai pažintų ir puoselėtų tautos tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto liaudies kūrybos savitumu.

Parodos uždaviniai:

 • piešti pirštines, jas puošti, dekoruoti, atspindint savo krašto tautodailės savitumą.
 • suteikti vaikams galimybę naudoti įvairias meninės raiškos formas ir priemones.

Vaikai ugdė kūrybinę iniciatyvą, estetinį skonį, džiaugėsi savo kūrybiniais darbeliais. Šie darbeliai keliaus į Klaipėdos lopšelį-darželį “Rūtą”.

 

 

 Pagrindinė vaiko veikla, stengiantis pažinti ir suprasti jį supantį pasaulį – žaidimas. Žaidimas palaiko vaiko domėjimąsi viskuo, kas jį supa. Žaisdamas su kitais muzikos veikloje, vaikas dalinasi savo emocijomis, patirtimi, jaučia bendrumo jausmą. Žaisdamas vaikas gyvena, todėl muzikinio žaidimo pagalba yra puiki priemonė mokymuisi bendrauti. Muzikos panaudojimas ugdymo procesą padaro daug spartesnį, patrauklesnį, skatina aktyvų dalyvavimą ugdymo procese,  padeda vaikui atrasti ir plėtoti savo kūrybines galias. Šiandieną vaiką reikia ugdyti visapusiškai, o ne tik suteikti žinių. Vaikams muzika ugdyme suteikia daug teigiamų emocijų, sudaro tinkamesnes sąlygas vaikų saviraiškai. Vaikai muzikuodami sužinojo raidę M, šio garso tarimą, kartu su meninio ugdymo mokytoja Jelena Voitechovičienė vaikai pakartojo spalvas, muzikos ritmą.

Meninio ugdymo mokytoja Jelena Voitechovičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Marija Andrejeva ir Violeta Kazimeranec organizavo akciją „Užkrėsk gerumu“. Ugdytiniai bei mokytojos degė dideliu noru kviesdami draugus, jų tėvelius bei visą bendruomenę pasidalinti gerumu ir prisidėti prie akcijos. Visi nešė šuniukams ir kačiukams maisto, kitų reikalingų priemonių. Visą akcijai skirtą laiką vaikai kalbėjo apie įvairius gyvūnus, klausėsi pasakų apie naminius gyvūnus, draugams pasakojo apie savo augintinius ir net juos piešė. Surengė piešinių parodą „Mylimiausias gyvūnėlis“. Pasibaigus akcijai, surinktą maistą, kraiką, žaisliukus ir kitus reikalingus gyvūnų priežiūros reikmenis nuvežė į  VŠĮ “Sos” gyvūnų globos namus.

 

 

Sausio 16 d. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Švenčionių skyriaus vadovė Zinaida Mironenko su rėmėjais UAB „Kosmelita“ įteikė dovanėlių “Bitučių” grupės vaikams. (rusų grupė) Tai buvo spalvingos kuprinės su žaisliukais.  Visų “Bitučių” gr. vardu tariame nuoširdų AČIŪ.

    

 

 

 

Mūsų darželio vaikai iš “Gėlyčių” ir “Pelėdžiukų” grupių dalyvauja piešinių konkurse „Mes mylime gyvūnus”. Įvairia technika jie piešė balandžius, vištas, triušius ir kitus gyvūnus.

Vaikų piešiniai bus eksponuojami „PET SHOW LIETUVA“ PARODOJE, kurioje siekiama Lietuvos rekordo kaip gausiausia vaikų piešinių su gyvūnais paroda. Nugalėtojai skelbiami ir apdovanojami 2019 m. sausio mėn. 19 d.

Linkime sėkmės ir laukiame rezultatų.

   

Kiekvienais metais darželyje organizuojami renginiai, skirti Žemės dienos paminėjimui. Vykdomos įvairios veiklos: stebėjimai, tyrinėjimai, konkursai, darbeliai iš antrinių žaliavų ir kitos kūrybinės užduotys iš kurių vaikai gali rasti sau priimtiniausią veiklą.

Parodos tikslas – įtraukti vaikus ir jų šeimų  narius į aktyvią kūrybinę veiklą, panaudojant antrines žaliavas, skatinant ekologinį sąmoningumą.

Parodos uždaviniai:

 • Skatinti vaikus gebėti „prikelti“ tekstilės atliekas antram gyvenimui.
 • Sudaryti sąlygas saviraiškai ir originalumui.
 • Skleisti gerąją darbo patirtį.
 • Aktyvinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą.

PARODOS ,,VAIKŲ DRABUŽIAI IR AKSESUARAI‘‘  NUOSTATAI:

PARODOS NUOSTATAI

Viena iš svarbiausių aplinkų, kurioje gali ir turi būti efektyviai stiprinamas vaikų fizinis aktyvumas, formuojama motyvacija ir daroma didžiausia įtaka jų sveiko gyvenimo būdo pasirinkimui, yra lopšelis-darželis. Lopšelis-darželis, kuriame vaikai praleidžia didžiąją dalį savo dienos, turi daug galios sukurti tinkamą terpę vaikų fizinio aktyvumo skatinimui visą jų buvimo įstaigoje laiką.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras vykdo programą ,,Darni mokykla“, kurios dalyvės,  Lietuvos ugdymo įstaigos, prisideda prie atsakingos už save ir savo aplinką asmenybės formavimo. Projektas ,,Sveikas kaip ridikas“ yra programos ,,Darni mokykla“ dalis. Viena iš programos temų yra įstaigos bendruomenės sveikos gyvensenos, tarp jų ir fizinio aktyvumo, veiklų skatinimas.

Siekiant  aktyviai ir kūrybingai įgyvendinti sveikos gyvensenos veiklas, integruoti į ugdymo proceso organizavimą fizinio aktyvumo veiklas, lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomenė nusprendė prisijungti prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vykdomo projekto „Sveikas kaip ridikas“.

Įgyvendinant projekto veiklas sieksime, kad projekto dalyviai, Pabradės lopšelio-darželio „Varpelis“ vaikai, būtų fiziškai aktyvūs kiekvieną dieną ne mažiau kaip 60 min.

        Projekto tikslas – kuriant palankią fizinę ir socialinę aplinką, užtikrinančią reguliarų ir kasdieninį fizinį aktyvumą visiems vaikams, aktyviais, netradiciniais metodais ugdyti vaikų darnaus vystymosi kompetencijas.

Projekto uždaviniai:

 1. aktyviai ir kūrybingai įgyvendinti sveikos gyvensenos veiklas;
 2. integruoti į ugdymo proceso organizavimą fizinio aktyvumo veiklas;
 3. skatinti ugdytinių fizinį aktyvumą ne mažiau nei 60 min. per dieną;
 4. gilinti bendruomenės žinias apie fizinio aktyvumo svarbą;
 5. įsijungti į fizinį aktyvumą skatinančių ikimokyklinį ir pradinį ugdymą organizuojančių įstaigų tinklą;
 6. viešinti projekto rezultatus ir gerąją patirtį lopšelio-darželio bendruomenei bei kitoms ugdymo įstaigoms.

Projekto trukmė – 2020 m. sausis – 2020 m. rugpjūtis.

Projekto organizatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Projekto koordinatorė – Renata Dambrauskaitė Pėželienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokymų skyriaus metodininkė.

Projekto eiga:

 1. Bendruomenės supažindinimas su projekto „Sveikas kaip ridikas“ tikslais, uždaviniais, veiklomis.
 2. Palankios fizinės bei socialinės aplinkos kūrimas.
 3. Pedagogų, tėvų, specialistų ir vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas organizuojant sveikos gyvensenos veiklas.
 4. Fizinio aktyvumo veiklų integravimas į ugdymo procesą.
 5. Gerosios pedagoginės veiklos pokyčių skleidimas.

Projekto veiklų metu aktyviai ir kūrybingai įgyvendinsime sveikos gyvensenos veiklas, į ugdymo(si) proceso organizavimą integruosime fizinio aktyvumo veiklas, stiprinsime bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp tėvų, pedagogų, socialinių partnerių. Kartu su tėvais, pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais, sieksime skatinti ugdytinių fizinį aktyvumą (ne mažiau nei 60 min. per dieną), įsijungsime į fizinį aktyvumą skatinančių ikimokyklinį ir pradinį ugdymą organizuojančių įstaigų tinklą.

Lietuva 29-ąjį kartą mini tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną.
Pabradės lopšelio darželio „Varpelis“ bendruomenė prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva , nes liudija “ , 2020 metų sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakutes.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“

Mūsų darželis dalyvauja ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“. Jį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį, ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagarbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Žaidynes sudaro trys etapai/ festivaliai:

1-asis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ įstaigų festivalis. Dalyvauja visi įstaigą lankantys ikimokyklinio amžiaus vaikai.

2-asis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ regioninis festivalis. Dalyvauja penkiamečių komanda (3mergaitės, 3 berniukai) ir mišraus ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių turinčių vaikų komanda.

3-iasis etapas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ respublikinis festivalis. Dalyvauja komandos iškovojusios pergalę regioninio „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivalio metu.

Pedagogai pradėjo pasiruošimą Lietuvos mažųjų žaidynių sezonui!

DĖL LOPŠELIO- DARŽELIO “VARPELIS”  RENOVACIJOS DARBŲ NUO 2020 M. SAUSIO 9D.  “BITUČIŲ”, “NYKŠTUKŲ”, “PELĖDŽIUKŲ”, “BORUŽELIŲ”, “SAULUTĖS”, “CITRINUKŲ” BEI “DRUGELIŲ” GRUPĖS KELIAMOS Į BUVUSIAS LENKŲ INTERNATO PATALPAS   –  MOKYKLOS G. 5, PABRADĖ.

KITOS GRUPĖS –  “KIŠKUČIŲ”, “ANČIUKŲ”, “EŽIUKŲ”, “GĖLYČIŲ”, “MEŠKIUKŲ”, “VABALIUKŲ”– LIEKA UGDYMO  ĮSTAIGOS PATALPOSE – ŽALIOJI G. 9A, PABARDĖ.

 

1 2 3 7